Kontakt

Besöksadress:

Strömstad Köpcentrum
Oslovägen 56
452 35 Strömstad

Kontakt:

Fastighetschef
Annika Rasmussen
Polisgatan 3
452 30 Strömstad
+46(0)526-18803
annika.rasmussen@orvelin.se

Driftansvarig
Magnus Tobiasson
+46(0)738-832 608
teknik@tanumshopping.se